خبر ویژه
خبر ویژه

بازگشت به صفحه کامل

نشست ستاد پروژه مهر شهرستان ابرکوه با حضور مدیران مدارس


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسات پروژه مهر شهرستان ابرکوه با حضور مدیران مدارس و مسئولان کارگروه های تخصصی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسات پروژه مهر شهرستان ابرکوه با حضور مدیران مدارس و مسئولان کارگروه های تخصصی برگزار گردید.