خبر ویژه
خبر ویژه

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی معاونت پرورشی و مشاوران به مناسبت هفته بهداشت روان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه هم اندیشی معاونت پرورشی با مشاوران شهرستان در محل مرکز مشاوره امید برگزار شد. در این جلسه در خصوص موضوعات مختلف و فعالیت های این هفته از جمله آزمون سلامت روان، سامانه نماد و مشاور همراه مطالبی بیان گردید.  

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه هم اندیشی معاونت پرورشی با مشاوران شهرستان در محل مرکز مشاوره امید برگزار شد.

در این جلسه در خصوص موضوعات مختلف و فعالیت های این هفته از جمله آزمون سلامت روان، سامانه نماد و مشاور همراه مطالبی بیان گردید.