نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک روز زیبای زمستانی

یک روز زیبای زمستانی


یک روز زیبای زمستانی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جشنواره یک روز زیبای زمستانی در دبستان دخترانه شهید مدنی برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از این جشنواره بازدید و از مسئولین آموزشگاه تقدیر و تشکر نمود.