نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری تقدیر و تجلیل از هنرآموزان و عوامل مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین(ع) شهرستان ابرکوه

گزارش تصویری تقدیر و تجلیل از هنرآموزان و عوامل مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین(ع) شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسئولین اداره با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین (ع) شهرستان ابرکوه از عوامل این مرکز که در امر برون سپاری دروس هنرستان های شهرستان با این مدیریت همکاری داشته اند تقدیر و تجلیل به عمل آوردند.