نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری اولین روز کنکور سراسری شهرستان ابرکوه

گزارش تصویری اولین روز کنکور سراسری شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، صبح چهارشنبه 99/05/29 داوطلبان گروه آزمایشی هنر شهرستان ابرکوه در دو حوزه و با ظرفیت 48 داوطلب پسر و 119 داوطلب دختر به رقابت پرداختند.