نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری اولین روز کنکور سراسری سال 1400 شهرستان ابرکوه

گزارش تصویری اولین روز کنکور سراسری سال 1400 شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، صبح چهارشنبه 1400/04/09 داوطلبان گروه آزمایشی هنر شهرستان ابرکوه در دو حوزه و با ظرفیت 61 داوطلب پسر و 152 داوطلب دختر به رقابت پرداختند.