نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری اولین روز حضور تیم صدا و سیمای مرکز یزد در آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

گزارش تصویری اولین روز حضور تیم صدا و سیمای مرکز یزد در آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ در راستای اجرای طرح تابان روابط عمومی آموزش و پرورش، تیم صدا و سیمای مرکز یزد با حضور در آموزش و پرورش ابرکوه از معلمان شاخص در حوزه آموزش مجازی دانش آموزان و همچنین فعالیت های شاخص آموزش و پرورش شهرستان تصویربرداری و مستندسازی نمود.