نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری اولین روز بازگشایی مدارس شهرستان

گزارش تصویری اولین روز بازگشایی مدارس شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسئولان آموزش و پرورش در اولین روز بازگشایی مدارس شهرستان از وضعیت آموزش حضوری بازدید به عمل آوردند.

گزارش تصویری بازدید :