نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه های مدرسه

گروه های مدرسه 

 

 

  • ظرفیت اتاق

تعداد نفرات جهت اقامت در هر اتاق 5 نفر می باشد و به ازای هر نفر اضافی مبلغ تعرفه نفر اضافی به مبلغ کل اتاق اضافه می گردد .