نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی

گرامی داشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزیجهت  گرامیداشت  سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی،  همایش پیشتازان و جشن سپاس مربی  در محل سالن معلم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه، در این همایش که با استقبال اعضاء و مربیان پیشتاز پسر همراه بود،  برنامه هایی از قبیل حاملان قرآن، گارد پرچم، سرود سپاس مربی، طنز، مسابقه برگزار و در پایان مانوری از فعالیت های پیشتازان اجرا شد.