نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته بهره وری

کمیته بهره وری


دومین جلسه کمیته بهره وری با حضور اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دومین جلسه کمیته بهره وری با دستور کار «حذف کارها و فعالیت های زائد و غیر ضروری در آموزش و پرورش» برگزار گردید.

در این جلسه، بر حسب زمان جلسه، چند تن از کارشناسان پیشنهادات خود را مطرح نمودند.