نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر دانش آموزان ابرکوهی در مسابقات کتابخوانی استان

کسب رتبه های برتر دانش آموزان ابرکوهی در مسابقات کتابخوانی استاناسامی رتبه های برتر به شرح زیر می باشد:

فاطمه قاسمی پور          پایه هفتم           دبیرستان الزهرا       مقام اول

زهرا سالاری پناه          پایه نهم            دبیرستان الزهرا       مقام اول

بهاره یعقوبی               پایه دهم           دبیرستان عصمت       مقام دوم

زهرا دهستانی            پایه دوازدهم       دبیرستان فرزانگان    مقام اول