نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های استانی در سی و هفتمین جشنواره مسابقات فرهنگی و هنری

کسب رتبه های استانی در سی و هفتمین جشنواره مسابقات فرهنگی و هنریبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در سی و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر استان، 140 نفر از دانش آموزان شهرستان شرکت نمودند و موفق به کسب 72 رتبه استانی شدند. در این میان نیز 13 دانتش آموز به مرحله کشوری راه یافتند که اسامی آنان به شرح زیر است:

 

 اسامی دانش آموزان دختر برگزیده مرحله استانی  سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری  
ردیف نام و نام خانوادگی دوره تحصیلی پایه رشته آموزشگاه  
2 منصوره سادات آتشی متوسطه اول اول نقاشی خط صدرا  
4 عاطفه سعیدی متوسطه اول اول رنگ روغن شهیده روحی  
6 حدیث اسلمی متوسطه اول اول پوستر دستی نمونه الزهرا(س)  
10 زهرا صادق زاده متوسطه اول اول آرم دستی شهید جهانی  
12 زینب طالبی متوسطه اول اول گلیم نمونه الزهرا(س)  
13 مبینا نجار زاده متوسطه اول اول نمد شهیده روحی  
17 فاطمه اکبرزاده متوسطه اول اول نقاشی دیجیتال نمونه الزهرا(س)  
20 ندا علی پناه متوسطه دوم اول نقاشیخط عصمت  راه یافته به مرحله کشوری
23 صدیقه قاسمی متوسطه دوم اول طراحی مداد عصمت
24 زهرا خاموشی متوسطه دوم اول طراحی ذغال امام صادق
25 زهرا قربانی متوسطه دوم اول عکاسی عصمت
31 زهره زارع متوسطه دوم اول نگارگری امام صادق
33 زهرا قیومی زاده متوسطه دوم اول داستان امام صادق
34 مریم حسینیان  متوسطه دوم اول نقالی عصمت 
3 مهدیه زارعی متوسطه اول دوم آبرنگ شهیده روحی  
7 مطهره سادات جلایی متوسطه اول دوم کاریکاتور شهیده روحی  
8 مریم قاسمی متوسطه اول دوم تصویر دستی شهیده روحی  
16 فائزه اکرمی متوسطه اول دوم نقالی نمونه الزهرا(س)  
18 زینب رستگار متوسطه دوم دوم ثلث عصمت   
26 عطیه فلاح زاده متوسطه دوم دوم آرم دستی امام صادق  
27 نرگس احسان فر متوسطه دوم دوم پوستر دستی عصمت  
28 فاطمه السادات ابطحی متوسطه دوم دوم کاریکاتور مهدیه  
30 مریم کاظم زاده متوسطه دوم دوم چاپ دستی صدرا  
36 زهرا فلاح زاده متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
37 محدثه سالار متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
38 الهه اکرمی متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
39 ودیعه سادات حسینی متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
40 فاطمه رنجبر متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
41 فاطمه قنبری متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
42 زهرا رضائیان متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
43 فاطمه زارع متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
44 فهیمه زارع شهرآبادی متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
45 زهرا زارع زاده متوسطه دوره دوم دوم نمایش صحنه ای صدرا  
46 نرگس احسان فر متوسطه دوره دوم دوم هم نوازی عصمت  
47 ریحانه شیروانی متوسطه دوره دوم دوم هم نوازی عصمت  
1 زهرا فلاح زاده متوسطه اول سوم شکسته صدرا  
5 زینب فلاحزاده متوسطه اول سوم طراحی قلم فلزی صدرا  
9 ریحانه فلاحزاده متوسطه اول سوم طراحی جلد دستی شهیده روحی  
11 فاطمه کریمی متوسطه اول سوم چاپ دستی نمونه الزهرا(س)  
14 فاطمه عزیزی متوسطه اول سوم شعر صدرا  
15 زینب اکرمی متوسطه اول سوم داستان شهیده روحی  
19 فاطمه کارگر متوسطه دوم سوم نسخ عصمت   
21 زهرا السادات عفت پور متوسطه دوم سوم مداد رنگ آزاده  
22 ملیحه نیکخواه متوسطه دوم سوم پاستل امام صادق  
29 زکیه یادگار زاده  متوسطه دوم سوم طراحی جلد دستی فرزانگان  
32 شیما غفاری متوسطه دوم سوم تشعیر عصمت  
35 فاطمه حسن زاده متوسطه دوم سوم مقاله پژوهشی

امام صادق

 

 

 

 اسامی دانش آموزان پسر برگزیده مرحله استانی  سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری  
ردیف نام و نام خانوادگی دوره تحصیلی جنسیت رشته آموزشگاه رتبه  
1 علیرضا امینی متوسطه اول پسر تصویر دستی امام خمینی اول  
2 محمد رضا کاظم زاده متوسطه اول پسر چاپ دستی امیرکبیر اول  
3 ابوالفضل اکرمی متوسطه اول پسر نمد امام خمینی اول  
4 محمد رضا عادل متوسطه دوم پسر هم نوازی امام علی اول راه یافته به مرحله کشوری
5 عرفان زارع متوسطه دوم پسر هم نوازی امام علی اول
6 سهیل فلاح زاده متوسطه دوم پسر هم نوازی امام علی اول
7 رادین صحافی متوسطه دوم پسر هم نوازی امام علی اول
8 محمد امین دره زرشکی متوسطه دوم پسر هم نوازی امام علی اول
9 علی رضا کارگران متوسطه دوم پسر هم نوازی امام علی اول
10 حسن اکبری متوسطه اول پسر نقاشی خط ابن سینا دوم  
11 ابوالفضل زارع  متوسطه اول پسر طراحی مداد پانزده خرداد دوم  
12 محمد رضا رضایی نژاد متوسطه دوم پسر نقاشیخط امام علی دوم  
13 سید احمد رضا نقیبی متوسطه دوم پسر طراحی مداد امام علی دوم  
14 مجتبی اکرمی متوسطه دوم پسر تصویر دستی علامه طباطبایی دوم  
15 محمد جواد اکرمی متوسطه اول پسر نسخ امیرکبیر سوم  
16 ابوالفضل کوچک پور متوسطه اول پسر رنگ روغن مدرس سوم  
17 علیرضا فلاح زاده متوسطه اول پسر طراحی ذغال ابن سینا سوم  
18 سید مهدی صحافی متوسطه اول پسر طراحی قلم فلزی ابن سینا سوم  
19 محمد حسین ابراهیمی متوسطه اول پسر گلیم مدرس سوم  
20 علیرضا اکرمی متوسطه دوم پسر نستعلیق صدرا سوم  
21 سید محمود موسویان متوسطه دوم پسر مداد رنگ ابوذر سوم  
22 ابوالفضل حجتی متوسطه دوم پسر آبرنگ علامه طباطبایی سوم  
23 علیرضا اکرمی متوسطه دوم پسر رنگ روغن امیر کبیر سوم  
24 علیرضا اکرمی متوسطه دوم پسر تکنوازی ویولن ابوذر سوم  
25 علی فتاحی متوسطه دوم پسر تکنوازی تنبک امیرکبیر سوم