نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه برنامه ریزی آموزشی و راهکارهای صحیح مطالعه

کارگاه برنامه ریزی آموزشی و راهکارهای صحیح مطالعه


کارگاه برنامه ریزی آموزشی و راهکارهای صحیح مطالعه ویژه دانش آموزان پایه سوم متوسطه و پیش دانشگاهی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جهت افزایش انگیزه در دانش آموزان پایه سوم متوسطه و پیش دانشگاهی، برای آمادگی کنکور، کارگاه آموزشی در خصوص برنامه ریزی آموزشی و راهکارهای صحیح مطالعه و آمادگی کنکور، با حضور اکبرنژاد، از مشاورین استان یزد، در سالن معلم برگزار گردید.