نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی نهضت ملی حفظ جزء30 قرآن کریم

کارگاه آموزشی نهضت ملی حفظ جزء30 قرآن کریم 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان ابرکوه: کارگاه آموزشی نهضت ملی  حفظ جزء30 قرآن کریم با حضور مدیران ،معاونین ومعلمان ابتدایی در محل دبستان شهید محمود فلاحزاده  ابرکوه  برگزار شد.

مدیر دارالقرآن ابرکوه تحقق چشم انداز مقام معظم رهبری در راستای 20 میلیون حافظ،ایجاد و تقویت زمینه های انس با قرآن ،کشف توانمندیها و استعدادهای قرآنی را از اهداف این طرح عنوان کرد.

ابوالفضل قاری زاده دراین کارگاه به اهمیت و ضرورت تشویق به حفظ قرآن کریم،اهداف و ثمرات حفظ قرآن کریم برای دانش آموزان ومحتواها و راهبردهای طرح حفظ جزء30 قرآن کریم پرداخت.

وی در ادامه به معرفی نرم افزارها ،محصولات ،کاربرگ هاو رسانه های قرآنی را معرفی کرد.

لازم به ذکر است رضا فلاحزاده مربی دارالقرآن نیز مراحل تجوید وترتیل جزء 30 را توضیح داد.