نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری

کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری


کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری، در سالن شهید محمود فلاحزاده برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری ویژه معلمان دوره اول ابتدائی و معاونان آموزشی مدارس ابتدائی در سالن شهید محمود فلاحزاده برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، با انواع اختلالات یادگیری و درمان آن ها، همچنین با مراکز اختلالات یادگیری استان و شهرستان و تعرفه اختلالات یادگیری و ... آشنا گردیدند.