نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهل و هشتمین جلسه شورای اداری برگزار شد.

چهل و هشتمین جلسه شورای اداری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، چهل و هشتمین جلسه شورای اداری در سالن شهید عادلزاده این مدیریت برگزار شد.

کریمی مدیر آموزش و پرورش با تاکید بر بیان بیشتر نظرات و پیشنهادات همکاران افزود: اصل در همدلی و همکاری است و همکاران باید ارباب رجوع را تکریم نمایند.

وی افزود: فرهنگیان ما متولیان فرهنگ در جامعه هستند.

سامانه حضور و غیاب، مواظبت از اموال اداره، تقاضای برطرف شدن مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای اداری از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.