نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه پروژه مهر

چهارمین جلسه پروژه مهربه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،در بیست و دومین روز از خرداد ماه 1399 چهارمین جلسه کارگروه پروژه مهر مدیریت آموزش و پرورش ابرکوه با اهداف بررسی شیوه نامه نقل و انتقالات و ماموریت و نیروهای بازنشسته برگزار شد.