نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیگیری مطالبات فرهنگیان در پی حضور نماینده رئیس جمهور در شهرستان

پیگیری مطالبات فرهنگیان در پی حضور نماینده رئیس جمهور در شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در پی سفر نماینده رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به این شهرستان، مدیر آموزش و پرورش مطالبات فرهنگیان را در مطرح نمود.