نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تشکر از شهرداری شهرستان ابرکوه در جهت بازگشایی مهری پر مهر

پیام تشکر از شهرداری شهرستان ابرکوه در جهت بازگشایی مهری پر مهربدین وسیله از همکاری و تلاش شهرداری شهرستان ابرکوه در جهت نصب بنر بازگشایی مدارس بنا به جمله ی " لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق" کمال تشکر و قدردانی را داریم.