نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه مهر 96

پروژه مهر 96


پروژه مهر 96 کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه ستاد پروژه مهر 96 شهرستان ابرکوه، صبح امروز با حضور اعضای ستاد برگزار گردید.

در ابتدا ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در مورد اهمیت برنامه ریزی و مدیریت زمان که فلسفه وجودی پروژه مهر می باشد، مباحثی را مطرح نمود.

"مسلم روحی پناه" در ادامه، شیوه نامه پروژه مهر ، کارگروه های هفتگانه ، اعضا و وظایف هر کارگروه را برای اعضای ستاد تشریح نمود.