نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان اعزام راهیان نور دانش آموزی

پایان اعزام راهیان نور دانش آموزی


اعزام راهیان نور دانش آموزی شهرستان ابرکوه به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،  اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی در سال95 به کار خود پایان داد. در این دوره از اعزام تعداد  227  نفر دانش آموز پسر و   278 نفر دانش آموز دختر پایه دهم به مناطق جنگی اعزام شدند.

بازدید از مناطق هویزه، دهلاویه، شلمچه، اروندرود، موزه خرمشهر، نهر خَیّن، معراج شهدا و شرکت در رزمایش از جمله برنامه های اردوی راهیان نور دانش آموزی در این دوره از اعزام بود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاونین آموزشی، پرورشی و پشتیبانی و کارشناسان حراست و روابط عمومی، دانش آموزان را در این سفر معنوی همراهی نمودند.