نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاداش پایان خدمت بازنشستگان

پاداش پایان خدمت بازنشستگان


خبر مهم:
پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 پرداخت گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 عصر چهارشنبه 13 اردیبهشت 96 یک جا به حساب آنان واریز گردید.

معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، با اعلام این خبر افزود: پاداش پایان خدمت 40 نفر از بازنشستگان از مهرماه تا اسفند 95 به مبلغ بیش از 31/000/000/000 ریال برای دومین بار به صورت یک جا توسط دولت پرداخت گردید.

"علی رضائیان" افزود: پاداش بازنشستگان سال 94 نیز به صورت یک جا قبلاً پرداخت شده است.

 وی همچنین از پرداخت حق التدریس معلمان تا چند روز آینده خبر داد.