نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار مدیر آموزش و پرورش شهرستان و امام جمعه بخش بهمن با اولیای محترم دانش آموزان

وبینار مدیر آموزش و پرورش شهرستان و امام جمعه بخش بهمن با اولیای محترم دانش آموزانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه، وبینار مدیر آموزش و پرورش شهرستان و امام جمعه بخش بهمن با اولیای محترم دانش آموزان بخش بهمن در محل دفتر امام جمعه محترم برگزار گردید.
در این جلسه محمد علی کریمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان از همراهی اولیا دانش آموزان با مدارس در رابطه با استمرار فرایند یادگیری تقدیرو تشکر نمود واولیا دانش آموزان را به حفظ آرامش روحی روانی، حفظ استقلال دانش آموزان درانجام تکالیف ، کنترل و نظارت بر حضوردانش آموزان در فضای مجازی، اهمیت نقش الگویی اولیا در این شرایط که دانش‌آموزان بیشتر در  منزل حضور دارند و همچنین حفظ سلامتی دانش آموزان نسبت به اهمیت تحرک بدنی و ورزش در منزل سخنانی را بیان نمود  وازحجه الاسلام علیزاده امام جمعه محترم بخش که دربرگزاری این جلسه تلاش نمودند تقدیر وتشکرنمود