نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار مدیریت آموزش و پرورش یا مدیران مدارس شهرستان پیرامون موضوع بازگشایی مدارس و آموزش حضوری دانش آموزان

وبینار مدیریت آموزش و پرورش یا مدیران مدارس شهرستان پیرامون موضوع بازگشایی مدارس و آموزش حضوری دانش آموزانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه، وبینار مدیریت آموزش و پرورش با مدیران مدارس شهرستان پیرامون مسئله بازگشایی مدارس و آموزش حضوری دانش آموزان در بستر شبکه دانش آموزی شاد برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور "محمدعلی کریمی" مدیر آموزش و پرورش ، "محمدعلی شکیبا" معاون پرورشی و تربیت بدنی، "رحمن چاکرالحسینی" معاون آموزشی و مدیران مدارس شهرستان تشکیل شد نحوه آموزش حضوری دانش آموزان از ابتدای بهمن ماه تشریح و از تلاش ها و زحمات جامعه فرهنگیان در بحث آموزش مجازی تقدیر شد.