نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی شهرستان ابرکوه

وبینار طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی با حضور مدیر آموزش وپرورش، معاونت پرورشی و مسئول سازمان دانش آموزی به صورت لایو در محل اداره آموزش وپرورش برگزارشد.