نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش پیاده روی فرهنگیان

همایش پیاده روی فرهنگیانبه گزارش کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش  شهرستان ابرکوه همایش پیاده روی با همکاری حوزه پرورشی و تربیت بدنی ویژه فرهنگیان از مسیر اداره آموزش و پرورش تا امامزاده شهیدان برگزار شد.