نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مشاورین و مربیان پرورشی

همایش مشاورین و مربیان پرورشی


به مناسبت هفته تربیت برگزار گردید:
به مناسبت هفته تربیت، همایش مشاورین و مربیان پرورشی در دبیرستان نمونه امام صادق(ع) برگزار گردید.