نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش سفیران سلامت

همایش سفیران سلامت


همایش سفیران سلامت

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همایش سفیران سلامت با حضور مجریان و مربیان طرح در دبیرستان نمونه امام صادق(ع) برگزار گردید.

در این همایش که با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و کارشناسان تربیت بدنی و روابط عمومی، رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان و کارشناس مسئول این اداره، رئیس مرکز تحقیقات دیابت استان و روانپزشک شهرستان برگزار گردید؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، هدف کلی بهداشت مدارس را تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی دانش آموزان در مدارس دانست.

"مسلم روحی پناه" اظهار داشت:  تقریباً نیمی از جمعیت شهرستان مخاطب آموزش و پرورش هستند، لذا دست آموزش و پرورش در ترویج و توسعه بحث های سلامت باز است.

از طرفی، دانش آموزان در سن آموزش پذیر هستند و خیلی راحت می توان آنان را آموزش داد تا آنان نیز این آموزش ها را انتقال دهند.

وی افزود: اگر بالا بردن سطح دانش بهداشتی دانش آموزان اتفاق بیفتد، در واقع همان سلامت جامعه اتفاق افتاده است.

"دکتر ایمانی" رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در سخنان خود، توضیحاتی در رابطه با طرح سفیران سلامت ارائه نمود.

پس از آن، دکتر چمنی، روانپزشک شهرستان ابرکوه در مورد اختلالات روانی، بهداشت خواب، انواع خودمراقبتی، معرفی مواد غذائی اضطراب زا و ... صحبت نمود.

در ادامه، رئیس مرکز تحقیقات دیابت استان در سخنان خود، سلامت را به چهار گروه سلامت معنوی، روانی، جسمی و اجتماعی تقسیم کرد.

"دکتر آقائی" نشانه های سلامت معنوی را ایمان، یقین و توکل دانست.

وی در مورد سلامت روانی اظهار داشت: باید  نه گفتن را بلد باشیم و در جای خود استفاده کنیم.

خداوند در قرآن می فرماید: به تحقیق انسان در سختی آفریده شده است ولی در جای دیگری می فرماید: تا تلاش نکنی به دست نمی آوری. پس ما باید یاد بگیریم تا نه گفتن دنیا، ما را به هم نریزد. اگر کسی به ما انتقاد کرد سریع به هم نریزیم. انتقاد پذیر باشیم. بتوانیم با هم حرف بزنیم و ناراحتی هایمان را به هم بگوئیم تا مانند رسوب در جانمان ننشیند.

وی افزود: سلامت اجتماعی همان امر به معروف و نهی از منکر در روابط اجتماعی در موضوع سلامت است. شما سفیران سلامت باید خودتان سالم باشید، رفتارتان سالم باشد و رفتار سالم را به همه نشان دهید.

در مورد سلامت جسمی؛ چون روش و سبک زندگی ما بد است پس سلامت جسمی ما در خطر است.

وی در ادامه در رابطه با تغذیه سالم، مطالبی را ارائه  داد.

پایان بخش برنامه ها، جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر ایمانی، دکتر آقائی و دکتر چمنی بود.