نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش سایت همگام

همایش سایت همگام


همایش سایت همگام

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همایشی تحت عنوان آموزش سایت همگام ویژه مدیران سه مقطع در اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

در این همایش مدیران با نحوه ایجاد حساب کاربری معلمان، قرار دادن اخبار و عکس، گرفتن فیش حقوقی، ایجاد کارنامه دانش آموزان و ...  آشنا شدند.