نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آسیب شناسی خانواده

همایش آسیب شناسی خانوادهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه همایش آسیب شناسی خانواده در دو نوبت ویژه دبیران، مدیران، معاونین پرورشی، مربیان و مشاوران و اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس با حضور دکتر قائم محمدی برگزار گردید.