نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته تربیت اسلامی و روزامور تربیتی

هفته تربیت اسلامی و روزامور تربیتیبه مناسبت هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی و با هدف تکریم شهدای امور تربیتی برنامه حضور در خانواده شهدا با حضورین چند تن از مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان انجام شد.در این مراسم ضمن زنده نگهداشتن یاد شهید محمود عادلزاده از خانواده ایشان دلجویی شد.در پایان بازدید، تندیس مزین به نام و عکس شهید به خانواده ایشان تقدیم گردید.در این مراسم معاون پرورشی و تربیت بدنی،معاون آموزشی و کارشناس ارزیابی عملکرد حضور داشتند.