نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نیاز جوانان ما به نشاط و امید و انگیزه

نیاز جوانان ما به نشاط و امید و انگیزه


نشست مدیران، معاونین پرورشی و مشاوران با معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سفر یکروزه خود به ابرکوه، با مدیران، معاونین و مربیان تربیتی و مشاوران ابرکوه، نشست صمیمانه ای برگزار نمود.

در این نشست صمیمانه که با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر آغاز گردید؛ معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، با تأکید بر نقش الگوئی معلمان اظهار داشت: درست است که در کارمان شرح وظایفی را مشخص کرده اند ولی بدان معنا نیست که کار تعلیم و تربیت جدا از هم است. ارزیابی ما در جامعه اتفاق می افتد؛ ملاک جامعه است که خروجی ما می باشد؛ اگر از جامعه مان راضی هستیم، کارمان را به خوبی ارائه داده ایم و اگر از جامعه مان راضی نیستیم، کارمان را به خوبی انجام نداده ایم. به دنبال حرکتی باید بگردیم که جامعه مان رو به رشد باشد.

"سرداری" افزود: مدیر مدرسه که سنگردار تعلیم و تربیت در مدرسه است، هم باید شایسته باشد و هم افرادی شایسته و از هر جهت توانمند را تحویل جامعه دهد. به بچه ها بها داده و فرصت انجام کار را به آنان بدهیم.

وی افزود: آموزش و پرورش افتخارش این است که بزرگ ترین سرمایه انسانی را دارد. شما مدیران سال هاست که با دست خالی مدرسه اتان را به خوبی اداره کرده اید. همه شما سرمایه هائی هستید که می توانید جامعه را تکان دهید. اول هدف شناسی کنید؛ برای پیداکردن هدف به خروجی کار توجه کنید؛ بخشنامه ها را اول برای خودتان تشریح کنید؛ نظر دانش آموزان را بگیرید؛ طوری عمل کنید که بچه هایمان فکر بلند داشته باشند؛ نگاه های آرمانی، عملیاتی و واقعی داشته باشید؛ دچار روزمرگی نشوید؛ کارهای ویترینی که ظاهر دارد ولی باطن ندارد و یادگیری در آن صورت نمی گیرد، انجام ندهید.

"سرداری" ادامه داد: جوانان ما به نشاط، امید و انگیزه نیاز دارند. بچه ها را در گرفتاری های خودمان درگیر نکنید، نشاط را در آنان ایجاد کنید. حیاط پویا، ساده ترین کاری است که نشاط را در دانش آموزان بوجود می آورد. اردوها باید برای دانش آموزان ما نتیجه ای را دربر داشته باشد. رنگ هائی را برای زیباسازی فضا انتخاب نمائید که از نظر روانشناسی ایجاد نشاط نماید.

وی افزود: ظرفیت ها و تشکل های دانش آموزی را فراموش نکنید؛ رقابت درون مدرسه ای سالم، حاصل تشکل های دانش آموزی است. مطالعه را در دانش آموزان تقویت کنید؛ در فعالیت های پرورشی، فقط به یک گروه خاص توجه نکنید و همه دانش آموزان را درگیر نمائید.

وی در پایان اظهار داشت: هم کار آموزشی و هم کار پرورشی به عهده معلمین است و مدیر مدرسه، ناظر بر عملکرد آنان می باشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه نیز در ابتدای مراسم، بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم های دهه فجر با رعایت ایام فاطمیه تأکید نمود.