نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه طرح جابربن حیان

نمایشگاه طرح جابربن حیان


نمایشگاهی از طرح های ارائه شده در جشنواره جابربن حیان، در محل سالن دبیرستان عصمت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نمایشگاهی از طرح های ارائه شده در جشنواره جابربن حیان مرحله شهرستانی مدارس مقطع ابتدائی، در محل سالن دبیرستان عصمت برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاونین و کارشناسان این اداره از نمایشگاه مذکور دیدن نمودند.