نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش وپرورش استان برگزارشد

نشست کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش وپرورش استان برگزارشد


به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" در این نشست ضمن تبریک 17مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی وروز خبرنگار اظهار داشت : روابط عمومی ها نقش مشاور، تحلیل گر فرایندها در اهداف سازمان را دارند.

دانافر با اشاره به تحلیل گر بودن روابط عمومی در مسائل سازمان تصریح کرد : یک روابط عمومی باید سه کاربرد تحلیل گری که شامل تعریف ، علل و ریشه و پیامدهای موضوع است را رعایت نماید.

وی مهم ترین بحث روابط عمومی را مهارت اجتماعی و برقراری ارتباط بیان کرد و افزود: کسی که در حوزه روابط عمومی کارمیکند باید 5 عنصر ارتباط که شامل پیام، فرستنده پیام، گیرنده،ابزار پیام ونمادها است را درنظرداشته باشد .

مدیرکل آموزش و پرورش در ادامه افزود: برقرای رابطه رضایت مندانه، شفافیت سازی، انتقال نظرات و پیشنهادات، نداشتن موضع گیری شخصی، مدیریت زمان ، واقعیت گرایی  وتوانمندی فردی از خصوصیات یک کارشناس روابط عمومی است .

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل نیز درادامه روزخبرنگار را به فعالان عرصه ارتباطات وروابط عمومی تبریک گفت وافزود : خوش فکر و توانگر بودن، پویا و با نشاط بودن و ارتباط صمیمی با همکاران، مسئولیت پذیری، صادق وامین و قابل اعتماد بودن ازخصوصیات فردی یک کارشناس روابط عمومی موفق است .

" محسن گلستانی فر" این نشست را آغاز نشست های آموزشی  کارشناسان روابط عموی دانست  و افزود : امیدواریم بتوانیم  دوره های اموزشی مستمر وموثررا به صورت فصلی برای کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش شهرستانها ومناطق برگزار کنیم .