نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی معاونت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با مدیران متوسطه اول، سرگروه های آموزشی و دبیران

نشست هم اندیشی معاونت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با مدیران متوسطه اول، سرگروه های آموزشی و دبیرانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ نشست هم اندیشی معاونت آموزشی آموزش و پرورش با مدیران متوسطه اول، سرگروه های آموزشی و دبیران به منظور تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات و ارائه راهکار هایی در خصوص ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس متوسطه اول برگزار گردید.