نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی مدیران محترم مدارس شهرستان ابرکوه با حضور دکتر خلیلی معاون محترم تربیت بدنی و سلامت و دکتر دهقانی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نشست هم اندیشی مدیران محترم مدارس شهرستان ابرکوه با حضور دکتر خلیلی معاون محترم تربیت بدنی و سلامت و دکتر دهقانی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نشست هم اندیشی مدیران محترم مدارس با حضور دکتر خلیلی معاون محترم تربیت بدنی و سلامت و دکتر دهقانی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در محل کانون شهید رجایی برگزار گردید.