نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست سرگروه های آموزشی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

نشست سرگروه های آموزشی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه


نشست سرگروه های آموزشی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، سرگروه های آموزشی سه مقطع در نشست مشترکی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به بیان دیدگاه ها، انتقادات، پیشنهادات و مسائل و مشکلات خود پرداختند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه نیز ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت به همکاران، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و گروه های آموزشی را دو بال نیرومند برای مدیران آموزش و پرورش در رسیدن به اهداف آموزش و پرورش دانست.

"مسلم روحی پناه" افزود: باید گروه های آموزشی را چنان تقویت کنیم تا آموزش ارتقاء یابد.

وی افزود: با وجود کاهش ساعات گروه های آموزشی از 6 به 2 ساعت، سرگروه های آموزشی می توانند بر اساس همین دو ساعت برنامه ریزی کنند؛ چون فرصت ها کاهش یافته است پس اهداف یکساله را کم کنند تا به همه اهداف برسند.

وی اضافه نمود: باید کاری کنیم تا گروه های آموزشی، خروجی خوبی داشته باشد. به طور مثال، هماهنگی در تدریس اتفاق بیفتد. بررسی کتب درسی صورت گیرد.