نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست ستاد پروژه مهر شهرستان ابرکوه با حضور مدیران مدارس

نشست ستاد پروژه مهر شهرستان ابرکوه با حضور مدیران مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسات پروژه مهر شهرستان ابرکوه با حضور مدیران مدارس و مسئولان کارگروه های تخصصی برگزار گردید.