نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست توجیهی آزمون جامع علمی متوسطه دوره اول و دوم

نشست توجیهی آزمون جامع علمی متوسطه دوره اول و دومبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ نشست توجیهی آزمون جامع علمی متوسطه دوره اول و دوم با حضور مدیران و با هدف تقسیم کار، آشنایی با روند اجرای طرح و ثبت نام دانش آموزان و هماهنگی لازم با مدارس برگزار گردید.