نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست بصیرتی اخلاقی واحدهای مقاومت دانش آموزی(گزارش تصویری)

نشست بصیرتی اخلاقی واحدهای مقاومت دانش آموزی(گزارش تصویری)


نخبگان، فرماندهان و مدیران واحدهای مقاومت دانش آموزی با مدیر آموزش و پرورش و فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان ابرکوه نشست صمیمی پیرامون مسائل بصیرتی و اخلاقی برگزار نمودند.