نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشانی دیگر از تعهد

نشانی دیگر از تعهد


مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در بستر بیماری نیز به انجام وظیفه مشغول است.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش ابرکوه با وجود تأکید پزشک معالج مبنی بر استراحت مطلق، بر سر کار خود حاضر و به خدمت رسانی به جامعه بزرگ آموزش و پرورش مشغول گردید.

مسلم روحی پناه چندی پیش بر اثرکار مداوم و طولانی(در اکثر روزهای شهریورماه افزون بر 14 ساعت در طول روز جهت سازماندهی نیروی انسانی و آماده سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید) دچار مشکلاتی در ستون فقرات و کمر درد شدید گردید و دستور به استراحت مطلق از سوی پزشک معالج داده شد.

وی در طی سه روز اول، کارهای اداری را در منزل انجام داد و پس از آن تخت خود را به نمازخانه اداره منتقل کرده و در آن جا به خدمت رسانی به فرهنگیان و دانش آموزان مشغول شد.

امام جمعه بخش بهمن و جمعی از نیروهای سپاه پاسداران، فرهنگیان و اولیای دانش آموزان در نمازخانه اداره آموزش و پرورش از وی عیادت نمودند.