نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میدان دانش آموز

میدان دانش آموز


به همت شهرداری ابرکوه، میدانی به نام میدان دانش آموز نامگذاری می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، رسولی شهردار ابرکوه و عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان، در دویست و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از نامگذاری یکی از میادین شهر به نام میدان دانش آموز در آینده ای نزدیک خبر داد.