نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موسیقی بی کلام سرود دختران

موسیقی بی کلام سرود دختران


برای تمرین سرود دختران متن و موسیقی بی کلام را از لینک های زیر دانلود کنید:

عشق تو شمع وجودم

ای وطن ای که به مِهرم ،

مرهم زخم تو بودم

بنگرم اکنون_ایران

غرق سرور و سرودم

در پی قله بشکوه

عازم فتح و صعودم(2)

 

فتح قلمرو فردا

حاصل کاشف شهد و شهودم

پنجره ء دل خود را

روبه کرانه گشودم

 

خواهر چشمه ورودم- عازم دریایم

دختر امروزم من – مادر فردایم(2)

خواهر چشمه ورودم- عازم دریایم

دختر امروزم من – مادر فردایم(2)

سلام، ای سرو گلستان سلام

سلام، ای نوگل خندان سلام

سلام، ای چشم و چراغ وطن

سلام ای دختر ایران سلام

یقین بدان که دست کس نمی رسد که

بشکند - غرور دخترانهء مرا

زمانه کی تهی کند زنغمه های زندگی جهان پر ترانهء مرا

جمع خوانی مردو زن:

سلام، ای سرو گلستان سلام

سلام، ای نوگل خندان سلام

سلام، ای چشم و چراغ وطن

سلام ای دختر ایران سلام

 

موسیقی بی کلام

موسیقی با کلام