نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ملاقات عمومی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

ملاقات عمومی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، ملاقات عمومی مدیر آموزش و پرورش یکشنبه ها از ساعت 8 الی 11 امکانپذیر می باشد.