نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه کتاب رنج و گنج ویژه سواد آموزان

مسابقه کتاب رنج و گنج ویژه سواد آموزانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه مسابقه کتاب رنج و گنج ویژه سواد آموزان دوره انتقال مورخ 17/11/98 به مناست ایام ا... دهه فجر در اداره برگزار شد.