نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه نقاشی ویژه هفته شورای آموزش و پرورش

مسابقه نقاشی ویژه هفته شورای آموزش و پرورش


به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش، یک دوره مسابقه نقاشی ویژه دانش آموزان هر سه مقطع برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش، یک دوره مسابقه نقاشی ویژه دانش آموزان هر سه مقطع تحصیلی برگزار گردید.

"زارع زاده"، کارشناس شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با اعلام این خبر افزود: آثار دانش آموزان بررسی و در هر مقطع تحصیلی، اثرات برتر مشخص و جوایزی اهداء خواهد شد.