نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه دومیدانی ویژه فرهنگیان به مناسبت هفته سلامت مردان ایران

مسابقه دومیدانی ویژه فرهنگیان به مناسبت هفته سلامت مردان ایرانبه مناسبت  گرامی داشت هفته سلامت مردان ایران یک دوره مسابقه دو و میدانی ویژه فرهنگیان برگزار و همکاران فرهنگی در رشته های 100متر و 400 متر و800 متر و در رده سنی زیر 40 سال و بالای 40 سال با هم به رقابت پرداختند و نتایج زیر بدست آمد

رده سنی بالای 40 سال:

100متر سرعت: مقام اول علی رضا کریمی- مقام دوم محسن کوچکپور-مقام سوم حمید اکرمی

400متر: مقام اول محسن کوچکپور-مقام دوم محمدعلی رجبی نژاد-مقام سوم حمید اکرمی

800متر: مقام اول علی رضا کریمی – مقام دوم حمید رنجبر-مقام سوم حمید اکرمی

رده سنی زیر 40 سال:

100متر سرعت: مقام اول امیرحسین ستار-مقام دوم مصیب رستگار-مقام سوم حمید عادل

400متر: مقام اول حمید عادل-مقام دوم امیرحسین باغبان-مقام سوم مصیب رستگار

800متر: مقام اول محمدحسین دهستانی-مقام دوم اکبر ابراهیم پور-مقام سوم حمید عادل