نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه تورنی تیم ریاضی

مسابقه تورنی تیم ریاضی


مسابقات تورنی تیم ریاضی ویژه سه مقطع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقات تورنی تیم ریاضی با شرکت بیش از ششصد دانش آموز از بین دانش آموزان پایه های چهارم تا دهم و در چهار حوزه امتحانی(دو حوزه ویژه دختران و پسران مقطع ابتدائی و دو حوزه ویژه دختران و پسران مقطع متوسطه) برگزار گردید.