نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات والیبال و مینی والیبال مدارس دخترانه شهرستان ابرکوه

مسابقات والیبال و مینی والیبال مدارس دخترانه شهرستان ابرکوه


مسابقات والیبال و مینی والیبال مدارس دخترانه شهرستان ابرکوه با انتخاب تیم های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقات والیبال دختران مقطع متوسطه اول با حضور شش آموزشگاه در سالن شهدای دانش آموز برگزار و تیم های برتر به شرح ذیل مشخص گردیدند:

مقام اول آموزشگاه شهیده روحی

مقام دوم آموزشگاه الزهراء

مقام سوم آموزشگاه شهید جهانی

همچنین مسابقات مینی والیبال مقطع ابتدایی با حضور 8 آموزشگاه برگزار گردید که تیم آموزشگاه فاطمیه به مقام اول، بنیاد 15 خرداد مقام دوم و آموزشگاه شاهد شهید عبدالرحمن آدمی به مقام سوم دست یافت.